Rối loạn hoảng sợ (Panic disorder)

1.Định nghĩa   Rối loạn hoảng sợ ( panic disorder, bệnh hoảng sợ ) được đặc trưng bởi các cơn hoảng sợ có tính chất kịch phát, xuất hiện đột ngột, sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Bệnh nhân có cảm giác ngột ngạt, khó thở như