Khi nào cần tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý
Khi nào cần tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý
Các loại bệnh tâm thần thường gặp
Các loại bệnh tâm thần thường gặp

Bệnh tâm thần là bệnh phổ biến. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành bị tâm thầm trong bất kỳ năm nào đó trong cuộc đời. Bệnh tâm thần có thể bắt đầu ở mọi lứa tuổi, từ thời thời ấu cho đến những năm trưởng thành và những năm về sau.