CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Đến với PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TÂM LÝ – TÂM THẦN, bạn sẽ được:
1/  Lắng nghe và nhận biết chính xác yêu cầu của BỆNH NHÂN
2/  Đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho BỆNH NHÂN
3/  Thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác
4/  Phục vụ với sự trân trọng và tận tâm
5/  Trung thực
6/  Thực hiện giải quyết thỏa đáng tất cả các thông tin phản hồi của BỆNH NHÂN trong phạm vi trách nhiệm của nhân viên và của PHÒNG KHÁM

    BS CK 2 NGUYỄN VĂN CẦU – Trưởng PK CHUYÊN KHOA TÂM LÝ – TÂM THẦN