DẤU HIỆU TRẦM CẢM Ở TRẺ

– Tỷ lệ trầm cảm ở trẻ em và thanh thiếu niên thay đổi rất lớn giữa những mẫu nghiên cứu khác nhau: + Trong dân số chung: tần suất trầm cảm tăng dần theo tuổi: 0,3% trẻ chưa đến tuổi đi học; 1% – 2% trẻ trong độ tuổi đi học trước tuổi dậy thì; 3% &