Trắc nghiệm chuyên sâu

GIÁ TRỊ LÂM SÀNG CỦA TRẮC NGHIỆM MINI-MENTAL STATE EXAM.
17/09/2018
Mini-Mental State Exam (MMSE) hay Mini-Mental Test là 2 cách gọi rất phổ biến của một trắc nghiệm về trí tuệ của người trưởng thành có biểu hiện suy giảm khả năng nhận thức do...
Bảy Chỉ Số Thông Minh IQ, EQ, AQ, PQ, SQ, CQ, Đa Dạng
18/06/2018
Ta thử tìm hiểu bảy loại trí thông minh sau đây: 1. Chỉ số thông minh – IQ (Intelligence Quotient) 2. Chỉ số thông minh cảm xúc- EQ (Emotional Quotient or Emotional Intelligence) 3. Chỉ...
8 câu hỏi phỏng vấn về chỉ số thông minh cảm xúc EQ
14/06/2018
Hầu hết các chuyên gia ngày nay đều đồng ý rằng một sự nghiệp thành công dựa trên trí tuệ cảm xúc (EQ) nhiều hơn là chỉ số thông minh (IQ), kỹ năng và trình...
Chìa khóa thành công: IQ hay EQ, AQ, PQ, SQ, CQ ?
17/05/2018
Khi thảo luận về Giáo Dục và Kiến thức chúng ta cần biết đến những khái niệm,tiêu chuẩn lập ra để đánh giá mức độ phát triển tư duy của con người qua các chỉ số:...
Con người và 9 chỉ số thông minh  (IQ, EQ, CQ, AQ …)
08/05/2018
Để thành công trong công việc và và thành đạt trong cuộc sống, có người cho rằng quan trọng nhất là có chỉ số IQ cao, có người lại cho rằng chỉ số EQ quan...
Hỗ trợ online Facebook
trồng răng Implant Vinsmile giá nhổ răng khôn