Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN KHÍ SẮC LƯỠNG CỰC MỘT SỐ KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TÂM THẦN
08/07/2019
điều trị rối loạn lưỡng cực Khuyến cáo đầu tiên là không có trị liệu khỏi các rối loạn luỡng cực, nhưng có thể làm giảm tỷ lệ của căn bệnh này. Có 3 khuyến...
Cách để chẩn đoán rối loạn lưỡng cực
12/04/2018
Rối loạn lưỡng cực là một vấn đề sức khỏe tâm thần có khả năng trở nên trầm trọng; cứ 100 người thì có đến 2 người bị ảnh hưởng.[1] Chứng rối loạn này có đặc...
Rối loạn lưỡng cực
06/04/2018
Các triệu chứng của trầm cảm và các triệu chứng hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ cũng có thể xảy ra với nhau. Điều này được biết đến như là cơn hỗn hợp. Định nghĩa...
Hỗ trợ online Facebook
trồng răng Implant Vinsmile giá nhổ răng khôn