Điều trị chuyên ngành

Dùng thuốc trầm cảm khi nuôi con bú được không?
05/08/2019
Trầm cảm nếu không được điều trị sẽ có thể phá hủy “mối quan hệ mẹ – con”, tai hại hơn nữa, nếu nặng người mẹ sẽ có nhận thức không đúng về con, phát...
Điều trị tâm thần
13/08/2018
1 ĐẠI CƯƠNG 1.1 Đặt vấn đề P. Pinel là người đầu tiên đã xoá bỏ xiềng xích, cải tạo hoàn cảnh, cải tiến chế độ săn sóc cho bệnh nhân tâm thần, ông đã...
THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM SSRIs AN TOÀN TRONG THỜI KỲ MANG THAI.
10/07/2018
Tranh cãi về sự an toàn của các thuốc chống trầm cảm ở phụ nữ mang thai đã có từ lâu. Một nhóm các bác sĩ Trường ĐH Helsinki Phần Lan đã tiến hành một...
6 DẤU HIỆU NGUY CƠ TRẦM CẢM KHÁNG TRỊ
28/06/2018
Các nghiên cứu trong thập kỷ qua đã tập trung vào việc nhận dạng các yếu tố nguy cơ liên quan đến trầm cảm kháng trị. Đó là 6 yếu tố sau: 1/. Thời gian...
CẬP NHẬT LÂM SÀNG VỀ ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM
26/06/2018
Để tăng cường hiệu quả việc điều trị trầm cảm người ta đã bào chế ra nhiều loại thuốc chống trầm cảm (CTC) . Tuy nhiên nhiều loại thuốc CTC hiện hành vẫn kèm theo...
Các thuốc chống trầm cảm
17/05/2018
Tác dụng chung: – Mỗi thuốc chống trầm cảm có tác dụng trên khoảng 65% các trường hợp trầm cảm không loạn thần. – Tác dụng chủ yếu là chống trầm cảm, tăng khí sắc (nên còn...
NGUYÊN TẮC TRỊ LIỆU HÓA DƯỢC TRONG TÂM THẦN
17/05/2018
Phân loại: Thuốc dùng để trị liệu cho các rối loạn tâm thần được gọi chung là thuốc hướng thần (psychotropic drug). Những thuốc này được mô tả theo áp dụng lâm sàng chính yếu...
ĐIỀU TRỊ VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU TRỊ TÂM THẦN
17/05/2018
LIỆU PHÁP HÓA DƯỢC 2.1. Tầm quan trọng của liệu pháp hoá dược Việc điều trị bằng thuốc đóng vai trò quan trọng nhất cho điều trị bệnh tâm thần. Các thuốc này có thể...
CÁC TÁC DỤNG PHỤ VỀ TÂM THẦN DO THUỐC
07/05/2018
TÓM TẮT : Trong việc sử dụng thuốc điều trị bệnh, những phản ứng phụ có hại của thuốc (ADRs = Adverse Drug Reactions) là một trong những vấn đề thường gặp trên lâm sàng....
NGUYÊN TẮC TRỊ LIỆU HÓA DƯỢC TRONG TÂM THẦN
08/02/2018
Phân loại: Thuốc dùng để trị liệu cho các rối loạn tâm thần được gọi chung là thuốc hướng thần (psychotropic drug). Những thuốc này được mô tả theo áp dụng lâm sàng chính yếu...
Hỗ trợ online Facebook
trồng răng Implant Vinsmile giá nhổ răng khôn