Trắc nghiệm tâm lí

Câu hỏi thường gặp về công cụ sàng lọc rối loạn phát triển ASQ-3

1. ASQ-3 là gì? ASQ-3 là một công cụ sàng lọc đáng tin cậy để đánh giá sự phát triển toàn diện cho trẻ sơ...

Xem Thêm >>

ASQ (Bảng hỏi theo dõi sự phát triển của trẻ)

ASQ – 3 là bộ câu hỏi về sự phát triển của trẻ từ 2 tháng tuổi đến 6 tuổi, do các chuyên gia Đại...

Xem Thêm >>

Câu hỏi thường gặp về công cụ sàng lọc tự kỷ M-CHAT

1. Tại sao tôi nên đăng ký với tư cách là một phụ huynh? Khi đăng ký với tư cách là phụ huynh, bạn có...

Xem Thêm >>

M-CHAT (Bảng hỏi sàng lọc nguy cơ tự kỷ)

M-CHAT là gì? Bảng hỏi sàng lọc tự kỷ được thiết kế để giúp cha mẹ và người chăm sóc phát hiện tối đa các...

Xem Thêm >>

GIÁ TRỊ LÂM SÀNG CỦA TRẮC NGHIỆM MINI-MENTAL STATE EXAM.

Mini-Mental State Exam (MMSE) hay Mini-Mental Test là 2 cách gọi rất phổ biến của một trắc nghiệm về trí tuệ của người trưởng thành...

Xem Thêm >>

Thang đánh giá trầm cảm Hamilton (HAMD)

Thang đánh giá trầm cảm Hamilton (HAMD) Thang HAM-D được xây dựng để đánh giá mức độ trầm cảm của người bệnh. Chỉ tính điểm cho...

Xem Thêm >>

BẢNG HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM

BẢNG HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM Bảng câu hỏi sau đây giúp cho bạn có thể đánh giá để biết bạn hoặc người thân...

Xem Thêm >>

Thang đánh giá Lo âu – Trầm cảm – Stress (DASS 21)

Thang đánh giá Lo âu – Trầm cảm – Stress (DASS 21) Hãy đọc mỗi câu và khoanh tròn vào các số 0, 1, 2...

Xem Thêm >>

THANG ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI TÂM THẦN MMSE

THANG ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI TÂM THẦN MMSE (Mini – Mental State Examination (MMSE) Đánh giá về định hướng: (nói đúng cho mỗi câu 1...

Xem Thêm >>

Trắc nghiệm Tính cách và tâm trạng của bạn hiện tại

Hình nhân bạn thích nhất cũng đồng thời tượng trưng cho tính cách và tâm trạng hiện giờ của bạn đấy. Bài trắc nghiệm tâm...

Xem Thêm >>
1 2
Liên hệ Facebook