Trắc nghiệm chuyên sâu

GIÁ TRỊ LÂM SÀNG CỦA TRẮC NGHIỆM MINI-MENTAL STATE EXAM.

Mini-Mental State Exam (MMSE) hay Mini-Mental Test là 2 cách gọi rất phổ biến của một trắc nghiệm về trí tuệ của người trưởng thành...

Xem Thêm >>

Bảy Chỉ Số Thông Minh IQ, EQ, AQ, PQ, SQ, CQ, Đa Dạng

Ta thử tìm hiểu bảy loại trí thông minh sau đây: 1. Chỉ số thông minh – IQ (Intelligence Quotient) 2. Chỉ số thông minh...

Xem Thêm >>

8 câu hỏi phỏng vấn về chỉ số thông minh cảm xúc EQ

Hầu hết các chuyên gia ngày nay đều đồng ý rằng một sự nghiệp thành công dựa trên trí tuệ cảm xúc (EQ) nhiều hơn...

Xem Thêm >>

Chìa khóa thành công: IQ hay EQ, AQ, PQ, SQ, CQ ?

Khi thảo luận về Giáo Dục và Kiến thức chúng ta cần biết đến những khái niệm,tiêu chuẩn lập ra để đánh giá mức độ...

Xem Thêm >>

Con người và 9 chỉ số thông minh (IQ, EQ, CQ, AQ …)

Để thành công trong công việc và và thành đạt trong cuộc sống, có người cho rằng quan trọng nhất là có chỉ số IQ...

Xem Thêm >>
Liên hệ Facebook