Trắc nghiệm chẩn đoán

GIÁ TRỊ LÂM SÀNG CỦA TRẮC NGHIỆM MINI-MENTAL STATE EXAM.

Mini-Mental State Exam (MMSE) hay Mini-Mental Test là 2 cách gọi rất phổ biến của một trắc nghiệm về trí tuệ của người trưởng thành...

Xem Thêm >>

Thang đánh giá trầm cảm Hamilton (HAMD)

Thang đánh giá trầm cảm Hamilton (HAMD) Thang HAM-D được xây dựng để đánh giá mức độ trầm cảm của người bệnh. Chỉ tính điểm cho...

Xem Thêm >>

BẢNG HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM

BẢNG HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM Bảng câu hỏi sau đây giúp cho bạn có thể đánh giá để biết bạn hoặc người thân...

Xem Thêm >>

Thang đánh giá Lo âu – Trầm cảm – Stress (DASS 21)

Thang đánh giá Lo âu – Trầm cảm – Stress (DASS 21) Hãy đọc mỗi câu và khoanh tròn vào các số 0, 1, 2...

Xem Thêm >>

THANG ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI TÂM THẦN MMSE

THANG ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI TÂM THẦN MMSE (Mini – Mental State Examination (MMSE) Đánh giá về định hướng: (nói đúng cho mỗi câu 1...

Xem Thêm >>

Trắc nghiệm Tính cách và tâm trạng của bạn hiện tại

Hình nhân bạn thích nhất cũng đồng thời tượng trưng cho tính cách và tâm trạng hiện giờ của bạn đấy. Bài trắc nghiệm tâm...

Xem Thêm >>

Các trắc nghiệm của Wechsler

Wechsler David (1896 – 1981) là tác giả của các bộ trắc nghiệm đo lường trí tuệ nổi tiếng vẫn được phát triển và ứng...

Xem Thêm >>

Trắc nghiệm bạn có bị trầm cảm

Bảng câu hỏi sau đây giúp cho bạn có thể đánh giá để biết bạn hoặc người thân của bạn có các triệu chứng trầm...

Xem Thêm >>

Thử kiểm lại nội tâm qua trắc nghiệm tâm lý của người Nhật

Sắp xếp thứ tự tăng dần yếu tố làm bạn dễ khóc nhất trong 5 yếu tố dưới đây (1 là dễ nhất, 5 là...

Xem Thêm >>

Top 10 bộ trắc nghiệm đánh giá tâm lý người chính xác nhất

Khái niệm “tâm lý” không không phải là một khái niệm xa lạ đối với chúng ta nhưng để nghiên cứu và dành cho nó...

Xem Thêm >>
Liên hệ Facebook