Tâm thần thực ổn

Rối Loạn Tâm Thần Do Rượu

Ở Mỹ, khoảng 50% người dùng bia rượu thường xuyên và 30% có các vấn đề liên quan đến rượu như sử dụng rượu khi...

Xem Thêm >>

Bệnh rối loạn tâm thần liên quan sử dụng rượu

Các bệnh rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu thường gặp là: nghiện rượu, loạn thần do rượu, rối loạn nhân cách...

Xem Thêm >>

ĐẠI CƯƠNG CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN THỰC TỔN

Khái niệm chung:  Rối loạn tâm thần thực tổn (RLTTTT) là các bệnh tâm thần hay các trạng thái rối loạn tâm thần có liên...

Xem Thêm >>

NGHIỆN RƯỢU VÀ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN DO RƯỢU

Nghiện rượu. 1.1. Khái niệm chung: Nghiện rượu là một bệnh mãn tính, do nhu cầu uống rượu không được thoả mãn một cách thường...

Xem Thêm >>

Rối loạn tâm thần thực tổn

Khái niệm – Là những RLTT liên quan trực tiếp đến những tổn thương thực thể não, mà nguyên nhân là: + Bệnh của não...

Xem Thêm >>
Liên hệ Facebook