Tâm thần nội sinh

Cách để nói chuyện với người tâm thần phân liệt

Tâm thần phân liệt là một chứng rối loạn não bộ nghiêm trọng, có thể tác động mạnh mẽ đến hoạt động trí não và...

Xem Thêm >>

RỐI LOẠN TÂM THẦN SAU SINH

Trong giai đoạn sau sanh có đến 85% phụ nữ có rối loạn khí sắc. Đối với hầu hết phụ nữ, những triệu chứng này...

Xem Thêm >>

Rối loạn phân liệt cảm xúc

VIAM – Rối loạn phân liệt cảm xúc là một rối loạn tâm thần bao gồm cả chứng loạn thần (mất liên hệ với thực...

Xem Thêm >>

RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC

Khái niệm Rối loạn cảm xúc là một bệnh phổ biến, đứng hàng thứ hai trong các rối loạn tâm thần. Ở các nước châu...

Xem Thêm >>

Khái niệm về một số bệnh tâm thần thường gặp

Lâu nay khi mọi người nghe nói đến “ bệnh tâm thần “ thì thường họ nghĩ ngay đến hình ảnh những người ăn mặc...

Xem Thêm >>
1 2 3
Liên hệ Facebook