Rối loạn khí sắc

Vài điều cần biết về thuốc ngủ.

Mất ngủ có thể là khó đi vào giấc ngủ, không ngủ một mạch tới sáng hoặc giấc ngủ trằn trọc, nhiều mộng mị, không...

Xem Thêm >>

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn khí sắc theo DSM-5 (Cyclothymic Disorder – F34.0)

Thời gian tối thiểu là 2 năm (1 năm đối với trẻ em và thanh thiếu niên), xuất hiện nhiều thời kỳ có các triệu...

Xem Thêm >>

Loạn sắc khí và trầm cảm khác nhau như thế nào ?

Hiện nay trên thế giới các nhà tâm thần học vẫn còn những quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề trong tâm thần học...

Xem Thêm >>
Liên hệ Facebook