Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN KHÍ SẮC LƯỠNG CỰC MỘT SỐ KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TÂM THẦN

điều trị rối loạn lưỡng cực Khuyến cáo đầu tiên là không có trị liệu khỏi các rối loạn luỡng cực, nhưng có thể làm...

Xem Thêm >>

Cách để chẩn đoán rối loạn lưỡng cực

Rối loạn lưỡng cực là một vấn đề sức khỏe tâm thần có khả năng trở nên trầm trọng; cứ 100 người thì có đến...

Xem Thêm >>

Rối loạn lưỡng cực

Các triệu chứng của trầm cảm và các triệu chứng hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ cũng có thể xảy ra với nhau. Điều này...

Xem Thêm >>
Liên hệ Facebook