Điều trị chuyên sâu ( nâng cao )

Sử dụng Clozapine trong tâm thần phân liệt kháng trị

10 – 35% bệnh nhân TTPL thất bại hoàn toàn với các thuốc CLT cổ điển. Bệnh nhân được xem là “ đề kháng điều...

Xem Thêm >>

TÍNH LINH HOẠT CỦA TẾ BÀO THẦN KINH HẬU QUẢ CỦA STRESS VÀ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ CHỐNG TRẦM CẢM

Ronald S. Duman   Tính linh hoạt của tế bào thần kinh đang nổi bật bởi cơ chế hoạt động của tế bào thần kinh...

Xem Thêm >>

Duyệt các triệu chứng tâm thần: công cụ nhận diện sớm rối loạn tâm thần

Duyệt qua các triệu chứng tâm thần là một công cụ sàng lọc hữu ích để nhận diện các người bệnh có rối loạn tâm...

Xem Thêm >>

THUỐC ĐIỀU CHỈNH KHÍ SẮC

Từ các thách thức trên lâm sàng và trị liệu chúng ta thấy vị trí của các thuốc điều chỉnh khí sắc là một vấn...

Xem Thêm >>

Cách để giảm triệu chứng tâm thần phân liệt

Tâm thần phân liệt là một dạng rối loạn não mạn tính có sự hiện diện và vắng mặt của một số triệu chứng nhất...

Xem Thêm >>

THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM: VÀI THAY ĐỔI KHI CHỈ ĐỊNH

Một trong những khó khăn nhất trong điều trị trầm cảm (khi đã chẩn đoán đúng) là chiến lược khi nào chỉ định cũng như...

Xem Thêm >>

TÍNH LINH HOẠT CỦA TẾ BÀO THẦN KINH HẬU QUẢ CỦA STRESS VÀ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ CHỐNG TRẦM CẢM

TS. Ronald S. Duman Tính linh hoạt của tế bào thần kinh đang nổi bật bởi cơ chế hoạt động của tế bào thần kinh...

Xem Thêm >>

Phòng ngừa trầm cảm

Trầm cảm là một bệnh phổ biến hiện đứng hàng thứ tư trên thế giới về nguyên nhân gây ảnh hưởng lâu dài đến đời...

Xem Thêm >>

Trầm cảm kháng trị

Đôi khi trầm cảm không được tốt, ngay cả với điều trị. Khám phá những gì bạn có thể làm gì về nó. Nếu bạn đã...

Xem Thêm >>

Dùng thuốc tâm thần cho bệnh nhân nữ

Nữ bị stress, mất ngủ, trầm cảm, tâm thần phân liệt… nhiều hơn nam do não có một số kết cấu riêng làm tăng tính...

Xem Thêm >>
1 2
Liên hệ Facebook