Điều trị chuyên ngành

Các thuốc chống trầm cảm

Tác dụng chung: – Mỗi thuốc chống trầm cảm có tác dụng trên khoảng 65% các trường hợp trầm cảm không loạn thần. – Tác dụng chủ...

Xem Thêm >>

NGUYÊN TẮC TRỊ LIỆU HÓA DƯỢC TRONG TÂM THẦN

Phân loại: Thuốc dùng để trị liệu cho các rối loạn tâm thần được gọi chung là thuốc hướng thần (psychotropic drug). Những thuốc này...

Xem Thêm >>

ĐIỀU TRỊ VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU TRỊ TÂM THẦN

LIỆU PHÁP HÓA DƯỢC 2.1. Tầm quan trọng của liệu pháp hoá dược Việc điều trị bằng thuốc đóng vai trò quan trọng nhất cho...

Xem Thêm >>

CÁC TÁC DỤNG PHỤ VỀ TÂM THẦN DO THUỐC

TÓM TẮT : Trong việc sử dụng thuốc điều trị bệnh, những phản ứng phụ có hại của thuốc (ADRs = Adverse Drug Reactions) là...

Xem Thêm >>

NGUYÊN TẮC TRỊ LIỆU HÓA DƯỢC TRONG TÂM THẦN

Phân loại: Thuốc dùng để trị liệu cho các rối loạn tâm thần được gọi chung là thuốc hướng thần (psychotropic drug). Những thuốc này...

Xem Thêm >>

Các thuốc chống trầm cảm

Tác dụng chung: – Mỗi thuốc chống trầm cảm có tác dụng trên khoảng 65% các trường hợp trầm cảm không loạn thần. – Tác dụng chủ...

Xem Thêm >>

CHỌN THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM NÀO HIỆU QUẢ HƠN CHO TỪNG NGƯỜI BỆNH

Với hơn 20 loại thuốc chống trầm cảm (CTC) được Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (Food and Drugs Admistradition=FDA) chấp...

Xem Thêm >>

THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN Ở TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN.

SỰ GIA TĂNG KÊ TOA THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN Các thuốc chống loạn thần (CLT) được chấp thuận dùng điều trị tính kích thích ở...

Xem Thêm >>

DANH SÁCH THUỐC CẢNH BÁO KHI KÊ TOA NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI BỆNH

Hội Tâm thần Hoa Kỳ (American Psychiatry Association=APA) vừa công bố danh sách các thuốc chống loạn thần phổ biến tiềm tàng khả năng không...

Xem Thêm >>

Các tương tác thuốc hướng thần

Tương tác thuốc được định nghĩa là sự biến đổi tác dụng của một thuốc này bởi một thuốc khác, có thể có lợi hoặc...

Xem Thêm >>
1 2

thiết kế web biên hòa thiet ke web bien hoa dong nai thiết kế web biên hòa thiet ke web bien hoa dong nai