Điều trị chuyên ngành

Dùng thuốc trầm cảm khi nuôi con bú được không?

Trầm cảm nếu không được điều trị sẽ có thể phá hủy “mối quan hệ mẹ – con”, tai hại hơn nữa, nếu nặng người...

Xem Thêm >>

Điều trị tâm thần

1 ĐẠI CƯƠNG 1.1 Đặt vấn đề P. Pinel là người đầu tiên đã xoá bỏ xiềng xích, cải tạo hoàn cảnh, cải tiến chế...

Xem Thêm >>

THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM SSRIs AN TOÀN TRONG THỜI KỲ MANG THAI.

Tranh cãi về sự an toàn của các thuốc chống trầm cảm ở phụ nữ mang thai đã có từ lâu. Một nhóm các bác...

Xem Thêm >>

6 DẤU HIỆU NGUY CƠ TRẦM CẢM KHÁNG TRỊ

Các nghiên cứu trong thập kỷ qua đã tập trung vào việc nhận dạng các yếu tố nguy cơ liên quan đến trầm cảm kháng...

Xem Thêm >>

CẬP NHẬT LÂM SÀNG VỀ ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM

Để tăng cường hiệu quả việc điều trị trầm cảm người ta đã bào chế ra nhiều loại thuốc chống trầm cảm (CTC) . Tuy...

Xem Thêm >>

Các thuốc chống trầm cảm

Tác dụng chung: – Mỗi thuốc chống trầm cảm có tác dụng trên khoảng 65% các trường hợp trầm cảm không loạn thần. – Tác dụng chủ...

Xem Thêm >>

NGUYÊN TẮC TRỊ LIỆU HÓA DƯỢC TRONG TÂM THẦN

Phân loại: Thuốc dùng để trị liệu cho các rối loạn tâm thần được gọi chung là thuốc hướng thần (psychotropic drug). Những thuốc này...

Xem Thêm >>

ĐIỀU TRỊ VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU TRỊ TÂM THẦN

LIỆU PHÁP HÓA DƯỢC 2.1. Tầm quan trọng của liệu pháp hoá dược Việc điều trị bằng thuốc đóng vai trò quan trọng nhất cho...

Xem Thêm >>

CÁC TÁC DỤNG PHỤ VỀ TÂM THẦN DO THUỐC

TÓM TẮT : Trong việc sử dụng thuốc điều trị bệnh, những phản ứng phụ có hại của thuốc (ADRs = Adverse Drug Reactions) là...

Xem Thêm >>

NGUYÊN TẮC TRỊ LIỆU HÓA DƯỢC TRONG TÂM THẦN

Phân loại: Thuốc dùng để trị liệu cho các rối loạn tâm thần được gọi chung là thuốc hướng thần (psychotropic drug). Những thuốc này...

Xem Thêm >>
1 2
Liên hệ Facebook