Đại cương về thuốc chống loạn thần

Thuốc chống rối loạn tâm thần là gì?
Thuốc chống rối loạn thần (antipsychotic medicines) là thuốc được sử dụng để điều trị các loại bệnh tâm thần gọi là bệnh rối loạn thần kinh.
Bệnh rối loạn thần kinh là gì?
Bệnh rối loạn thần kinh (psychotic illnesses) là chứng bệnh tâm thần gây ảnh hưởng tới cách thức suy nghĩ, cảm nghĩ và cư xử của người bệnh.
Người bị bệnh rối loạn thần kinh có thể gặp khó khăn trong việc nhận thức được những điều đang thực sự xảy ra và những điều hiện không thực sự xảy ra.
Các triệu chứng của bệnh rối loạn thần kinh xảy ra ở những loại rối loạn tâm thần khác nhau, bao gồm rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder), trầm cảm (depression), chứng rối loạn tâm thần liên quan đến việc sử dụng dược chất gây nghiện trái phép và tâm thần phân liệt (schizophrenia).
Người bị bệnh rối loạn thần kinh có thể có bất kỳ triệu chứng nào sau đây:
• Ảo giác (hallucinations):
Người bị ảo giác nhìn, nghe, sờ, ngửi hay nếm thấy một thứ gì đó không hiện
hữu. thí dụ của ảo giác là tình trạng nghe được các giọng nói mà không ai khác có thể nghe được.
• Hoang tưởng (delusions):
Người đang bị ảo tưởng có niềm tin không đúng. Thí dụ, họ có thể tin rằng một người khác hiện đang đọc các tư tưởng của họ.
• Tư tưởng hỗn độn (disorganised thoughts):
Người bị tình trạng tư tưởng hỗn độn có thể không suy nghĩ được rõ ràng.
Thuốc chống rối loạn thần kinh có thể giúp kiểm soát các triệu chứng này.
Có những loại thuốc chống rối loạn thần kinh nào?
Có hai loại thuốc chống rối loạn thần kinh chính:
1. Điển hình: Đây là các loại thuốc chống rối loạn thần kinh cũ.
2. Không điển hình: Đây là các loại thuốc chống rối loạn thần kinh mới hơn.
Bác sĩ của quý vị sẽ nói chuyện với quý vị để quyết định loại thuốc chống rối loạn thần kinh nào có hiệu quả nhất với quý vị.
Thí dụ về các loại thuốc chống rối loạn thần kinh:
Thuốc chống rối loạn thần kinh điển hình
Chlorpromazine (Largactil™)
Flupenthixol (Fluanxol™)
Fluphenazine (Modecate™)
Haloperidol (Serenace™, Haldol™)
Trifluoperazine (Stelazine™)
Zuclopenthixol (Clopixol™)
Thuốc chống rối loạn thần kinh không điển hình
Amisulpride (Solian™)
Aripiprazole (Abilify™)
Clozapine (Clopine™, Clozaril™, Closyn™)
Olanzapine (Zyprexa™)
Paliperidone (Invega™)
Quetiapine (Seroquel™)
Risperidone (Risperdal™)
Ziprasidone (Zeldox™)
Bác sĩ của tôi cần biết gì để kê toa thuốc chống rối loạn thần kinh cho tôi?
Hãy nói cho bác sĩ biết càng nhiều càng tốt về các triệu chứng cũng như bệnh sử của quý vị, và mức độ hút thuốc và uống bia rượu của quý vị, và quý vị hiện có đang sử dụng bất kỳ loại dược chất gây nghiện trái phép nào không. Điều quan trọng là bác sĩ của quý vị phải biết về mọi chứng bệnh mà quý vị hiện đang có hoặc đã
có trong quá khứ, chẳng hạn như bệnh tim mạch, hay bất kỳ loại thuốc nào mà quý vị đang dùng.
Tôi có thể bị các phản ứng phụ nào khi uống thuốc chống rối loạn thần kinh?
Phản ứng phụ là một phản ứng không mong muốn khi dùng thuốc. Hầu hết các loại thuốc đều có phản ứng phụ, mặc dù mức độ nghiêm trọng của các phản ứng phụ sẽ khác nhau với những người khác nhau. Các phản ứng phụ này có khuynh hướng giảm bớt mức độ nghiêm trọng hay biến mất sau một vài tuần lễ. Quý vị nên luôn cho bác sĩ biết nếu quý vị nghĩ rằng mình hiện đang có bất kỳ phản ứng phụ nào của thuốc chống rối loạn thần kinh.
Bác sĩ sẽ cho quý vị biết thêm thông tin về việc kềm chế các phản ứng phụ của thuốc. Các loại thuốc chống rối loạn thần kinh không điển hình và thuốc chống rối loạn thần kinh điển hình đều có các phản ứng phụ khác nhau. Các phản ứng phụ có thể xảy ra và cách thức kềm chế chúng được trình bày dưới đây:
Xin cho bác sĩ biết nếu quý vị bị bất kỳ phản ứng phụ nào sau đây
Nếu quý vị bị bất kỳ phản ứng phụ nào khác không có trong bảng này, hãy thảo luận với bác sĩ của mình. Các dược sĩ và nhân viên chuyên môn về thuốc tây cũng có thể giúp cung cấp thông tin về các phản ứng phụ do thuốc chống rối loạn thần kinh gây ra; tuy nhiên, mọi sự thay đổi thuốc men đều chỉ nên do bác sĩ của quý vị đưa ra mà thôi. Bạn bè và gia đình là những người quan trọng đối với việc hỗ trợ và chăm sóc, nhưng họ có thể không có câu trả lời chính xác đối với các câu hỏi của quý vị. Vì vậy, không phải tất cả các thông tin hiện có sẵn trên mạng internet đều chính xác và cụ thể đối với bệnh trạng của quý vị.
Hãy ghi lại các triệu chứng và mọi phản ứng phụ do thuốc của quý vị gây ra. Mang theo các ghi chép này khi quý vị đến gặp bác sĩ và đặt câu hỏi nếu quý vị cần biết thêm thông tin về cách thức thuốc chống rối loạn thần kinh có tác dụng đối với quý vị. Cùng với bác sĩ của quý vị, tờ thông tin gấp ‘Medimate’ – hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ – có thể giúp quý vị hiểu và sử dụng thuốc chống rối loạn thần kinh hoặc các loại thuốc khác.
Tờ thông tin gấp này và các thông tin hữu ích khác hiện có sẵn trên trang mạng của Dịch Vụ Kê Toa Toàn Quốc (National Prescribing Service) (NPS) Medicinewise:
www.nps.org.au/translated-health-information-about-medicines

Hỏi bác sĩ trả lời

Để lại bình luận

Liên hệ Facebook