Phản ứng Stress

Vũ khí mới chữa rối loạn stress sau sang chấn
22/03/2018
Một phương pháp mới nhằm ngăn chặn việc nhớ lại kí ức vừa được khám phá có thể phòng chống bệnh rối loạn tâm lý.   Hãy liên hệ với PKBSCK2 Nguyễn Văn Cầu để...
RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (Posttraumatic Stress Disorder – PTSD)
22/03/2018
Khái niệm: Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là rối loạn phát sinh như một đáp ứng trì hoãn và/hoặc kéo dài đối với sự kiện hoặc hoàn cảnh gây sang chấn (hoặc ngắn...
Hỗ trợ online Facebook